TV 4 Nyhetsmorgon om Kliv in - ny bok om mentorskap

Den 10 april släpps Johan Welanders och Frank Ekelunds nya bok, Kliv in. Den är två böcker i en och riktar sig i första hand till anordnare av mentorskapsprogram, deltagande adepter och mentorer, och särskilt aktörer som vill underlätta inträdet på arbetsmarknaden för utrikesfödda personer. Boken är en vägledning i hur använda mentorskap som metod för att öppna upp dörrar för människor som vill komma i arbete och etablera sig i Sverige. Människor som har har kommit hit genom flykt, på grund av kärlek, studier eller primärt för att jobba.

I Nyhetsmorgon den 3 april medverkade ett mentor- och adeptpar samt den programansvarige för Jusek som ger ut Kliv in. 

Nyfiken på mentorskap och vill veta mer?

Kanske vill du och din organisation få stöd i att gå från tanke till handling gällande mentorskap? Förstå hur mentorskap kan användas i verksamheten - alltifrån introduktion av nyanställda till ledarutveckling och som metod för att komma in på arbetsmarknaden? Kontakta gärna Thinkandact och Johan Welander för ett förutsättningslöst första möte. 

Se inslaget i TV 4 här

Screenshot_20180403-215306.png