Medarbetarutveckling

Det blir stor skillnad i prestation när medarbetare mår bra, trivs på sitt arbete och har förutsättningar att göra ett bra jobb kontra när det omvända förhållandet råder. Men hur når organisationen dit? Hur främjar du som chef medarbetarutveckling? Och vilka är förutsättningarna varje person behöver för att bli sitt bästa jag i arbetet? Thinkandact har stor erfarenhet av att arbeta med utveckling av människor i civilsamhällets organisationer. Vi vet skillnaden det gör för verksamheten, målen och samarbetet när personer använder sin fulla kapacitet istället för att i genomsnitt gå på 60% av sin förmåga. Vi har lärt oss en hel del om vilka faktorer i organisationen och hos den enskilde som hjälper respektive hindrar medarbetarutveckling. Det försöker vi nu lära fler.

pingis-grå.png

Vad handlar medarbetarutveckling om?

Vissa organisationer har det. Andra inte. Det märks när du träffar människorna, deltar i möten och lyssnar på berättelser inifrån organisationen. Det är ibland svårdefinierbart. Det handlar om organisationskultur, är ofta informell och tyst kunskap, men handlar också om förutsättningar för medarbetare att trivas, samspela och göra en bra insats. Vi kallar det medarbetarskap, det vill säga medarbetarens relation till arbetet, kollegorna och arbetsgivaren. Medarbetarutveckling handlar sammanfattningsvis om de förutsättningar varje enskild medarbetare har för att trivas, prestera och utvecklas i sin roll och på arbetsplatsen. 

 
 

Hur kan organisationen jobba med medarbetarutveckling?

Några arbetssätt som Thinkandact använder, och erbjuder som tjänster till organisationer som vill skapa bra förutsättningar för sina medarbetare, är:

  • Utvecklingsprogram för medarbetare

  • Stöd till chefer, ledningsgrupp, HR-funktion och andra ledande företrädare i hur arbeta med medarbetarutveckling

  • Framtagande av medarbetaridé

  • Medarbetarhandbok och andra verktyg för struktur, kultur och utvecklingsarbete

  • Inspirationsföreläsning, workshop, utbildning och utvecklingsprogram kring medarbetarskap

  • Rollförståelse - arbete med medarbetarrollen, dess uppdrag och fokus

  • Medarbetardag(ar) - utvecklingsdagar och mötesplatser för anställda

  • Styrelseutveckling - att förstå och främja medarbetarutveckling.