Thinkandacts stöd till ledningsgrupper

Thinkandact tackar för förtroendet! Ytterligare ett spännande uppdrag med fokus på att under längre tid ge stöd till och utveckla en ledningsgrupp har landat in. Uppdraget handlar i en första fas om att inventera vad som fungerar i dagsläget och vad som behöver utvecklas. Därefter kommer fokus vara på att erbjuda organisationens högste chef och ledningsgrupp stöd i genomförandet av de åtgärder som kan bli aktuella.

 Hur ser arbetet ut i din organisations ledningsgrupp?