Chef inom civilsamhället - hur svårt kan det va? (Umeå)
May
28
11:30 AM11:30

Chef inom civilsamhället - hur svårt kan det va? (Umeå)

Thinkandacts Johan Welander, författare till Är chefen människa?, medverkar vid ett lunchseminarium i Umeå på temat chefsrollen i civilsamhället. Målgrupp är i första hand chefer i civilsamhället, men även chefer i andra samhällssektorer som vill förstå sitt uppdrag, sina förutsättningar och sina chefsstrategier är välkomna.

Läs mer och gör anmälan här. Arrangör är Ledarna.

View Event →
Hur leda och medarbeta i aktitivetsbaserat kontor? (frukostseminarium)
May
23
8:15 AM08:15

Hur leda och medarbeta i aktitivetsbaserat kontor? (frukostseminarium)

I det nya arbetslivet behöver många av oss inte bara tänka på frågan "vad ska jag jobba med idag?" utan också "hur ska jag jobba idag?". 

När förutsättningarna i arbetslivet förändras och vad som är ett "kontor" utvecklas, behöver många lära nytt, anpassa sig, träna. Det är ganska stor skillnad på att som medarbetare ha 20-talet olika kontorsmiljöer att välja bland på ett och samma kontor vs att sitta i ett öppet landskap. Hur gör du som medarbetare för att både trivas, må bra och prestera väl i det som kallas aktivitetsbaserat landskap eller arbetssätt? Hur gör du som chef för att leda i den nya miljön och när du inte alltid vet om dina medarbetare fysiskt är på kontoret?

Detta seminarium tar sikte på värdefulla lärdomar som behövs i #detandraarbetslivet. Många är nyfikna på hur fungerar det här med aktivitetsbaserat - egentligen? Vilka är fördelarna? Nackdelarna? Vad tycker medarbetarna respektive cheferna? Och vad säger forskningen?

Medverkande

Vid seminariet medverkar bland annat Ulf Richardsson, strategichef på Rädda Barnen och tidigare bl a kanslichef och biträdande generalsekretarare. Ulf kommer berätta om hur Rädda Barnens resa sett ut, viktiga avvägningar som gjorts och vad som slutligen ledde fram till beslutet att bygga ett aktivitetsbaserat kontor. Vilka är lärdomarna så här långt? Utöver Ulf medverkar medarbetare från Rädda Barnen. Så både arbetsgivar-/chefsperspektiv och medarbetartankar i fokus.

Moderator är Johan Welander, Thinkandact.

Praktiskt

8.15-8.30 Fika och mingel
8.30-10.00 Seminarium

När seminariet är slut, kl 10.00, erbjuds alla som vill en frivillig rundtur i Rädda Barnens aktivitetsbaserade landskap.

OBS! Begränsat antal platser till evenemanget så säkra din plats redan idag. Seminariet är kostnadsfritt, men är du anmäld och inte kommer faktureras en ”no show”-avgift på 300kr ex moms.

Anmäl dig här.

Om #Detandraarbetslivet

Thinkandact har tagit fram och programleder konceptet #Detandraarbetslivet. Inom det erbjuds seminarier, berättelser och möten som lyfter avgörande frågor för människa, arbetsliv, civilsamhälle och organisation. Ledande företrädare delar idéer, provtänker och samtalar i en kreativ miljö. 4-6 evenemang genomförs per år.

Ta del av fler av Thinkandacts aktiviteter här och följ diskussioner kring seminariet på Thinkandacts Facebooksida.

View Event →
Officiellt boksläpp: Är chefen människa?
May
21
8:30 AM08:30

Officiellt boksläpp: Är chefen människa?

Den 21 maj sker officiellt boksläpp och releaseseminarium av Johan Welanders nya bok Är chefen människa?

Vill du komma? Läs mer och anmäl dig här.

Är chefen människa? beställs enklast här. Boken kommer finnas både som tryckt bok och e-bok.

Den nya boken riktar sig till dig som är chef, vill bli chef eller önskar förstå chefen och chefsrollen i civilsamhället.

View Event →
Utbildning: Den hållbara chefsrollen (Malmö)
May
17
9:30 AM09:30

Utbildning: Den hållbara chefsrollen (Malmö)

Johan Welander håller en heldags utbildning för chefer och HR-funktioner, i samarbete med Sensus studieförbund. Fokus under den här 1-dagsutbildningen är chefsrollen. Exempel på frågor som tas upp är:

  • Vilket är chefens viktigaste uppdrag?

  • Varför blir inte alltid resultatet det önskade?

  • Vem ska chefen vara lojal med (och varför)?

Plats: Sensus studieförbund, Malmö.

Läs mer och anmälan: läs här.

View Event →
Insamlingsforum 2019: Är chefen människa?
May
15
11:30 AM11:30

Insamlingsforum 2019: Är chefen människa?

Thinkandacts Johan Welander medverkar under årets Insamlingsforum, Nordens största evenemang för insamlingsbranschen, som FRII anordnar. Johan talar vid ett seminarium under dag 2 av Insamlingsforum med rubriken Är chefen människa?

Läs mer om Insamlingsforum, aktuellt seminarium och gör din anmälan här.

View Event →
Hur kompetent måste en politiker vara?
Apr
10
8:15 AM08:15

Hur kompetent måste en politiker vara?

Måste du vara expert på din portfölj av frågor? Om du exempelvis är kulturminister - behöver du då ha en bakgrund som kulturarbetare för att få den legitimitet rollen kräver? För att göra ett bra arbete i ministerrollen? Måste du vara ekonom eller ha varit förtroendevald till ekonomiroller för att vara en bra finansminster? Ha varit militär eller aktiv i en frivillig försvarsorganisation för att få legitimitet som försvarsminister? Eller är det rentav klokt att snarare ha andra kompetenser i ryggsäcken än de du formellt ansvarar för eller ska företräda?

Ja, hur kompetenta måste våra förtroendevalda egentligen vara? Vad är rimligt? Ska vem som helst - i teorin - kunna vara förtroendevald? Hur viktiga är fackkunskaper och kännedom om kärnverksamhet kontra ledarförmåga och kommunikationskunskap? Hur står sig erfarenheter förvärvade genom formell utbildning mot informellt lärande? Förväntningarna vi har på politiker, inklusive ministrar, skiftar. Detsamma gäller våra idealbilder av andra förtroendevalda i civilsamhällets många organisationer. Inte bara valberedningar bör ställa sig frågor som: Måste förtroendevalda vara kunniga i organisationens kärnverksamhet när det finns ett avlönat kansli? Hur ser kravprofilen ut för våra förtroendevalda? För våra ministrar? Och vad väger tyngst meritmässigt när kompetens diskuteras?

Vid Thinkandacts frukostseminarium Hur kompetent måste en politiker vara? fokuserar vi på frågor kopplade till rollen som förtroendevald och kompetens. Medverkar under seminariet gör:

  • Helene Öberg, statssekreterare (MP) hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind, tidigare statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin

  • Nina Larsson, förbundsschef på Studieförbundet Vuxenskolan, tidigare bland annat partisekreterare hos Liberalerna/Folkpartiet och riksdagsledamot (L)

  • Ola Segnestam Larsson, ekonomie doktor, forskare och verksam vid Ersta Sköndal högskola och åren 2018-2021 innehavare av en Flexit-tjänst på Bräcke diakoni, och som bland annat skrivit om kompetensfrågorna bland förtroendevalda i civilsamhället

  • Johan Welander, Thinkandact, moderator och programledare för #Detandraarbetslivet.

Anmäl dig till seminariet här.

Praktiskt

8.15-8.30 Fika och mingel

8.30-10.00 Seminarium

OBS! Begränsat antal platser till evenemanget så säkra din plats redan idag. Seminariet är kostnadsfritt, men är du anmäld och inte kommer faktureras en ”no show”-avgift på 300kr ex moms.

Om #Detandraarbetslivet

Thinkandact har tagit fram och programleder konceptet #Detandraarbetslivet. Inom det erbjuds seminarier, berättelser och möten som lyfter avgörande frågor för människa, arbetsliv, civilsamhälle och organisation. Ledande företrädare delar idéer, provtänker och samtalar i en kreativ miljö. 4-6 evenemang genomförs per år.

Ta del av fler av Thinkandacts aktiviteter här.  Följ diskussioner kring seminariet - eller se det livestreamas - via Thinkandacts Facebooksida.

View Event →
Kurs: Ledarskap, arbetsgivarskap & HR
Apr
3
to Apr 5

Kurs: Ledarskap, arbetsgivarskap & HR

Thinkandacts Johan Welander är en av de medverkande vid en nyutvecklad kurs som Riksidrottsförbundet/SISU anordnar. Målgrupp är chefer inom idrotten, men chefer i andra organisationer i civilsamhället är också välkomna. Läs mer här om 2-dygnskursen som hålls den 3-5 april 2019 på Bosön, Riksidrottsförbundets utbildningscentrum på Lidingö.

View Event →
Ledarskapsarenan 2019
Feb
7
9:30 AM09:30

Ledarskapsarenan 2019

Thinkandacts Johan Welander är en av de medverkande vid IDEELL ARENAs mötesplats Ledarskapsarenan den 7 februari 2019. Under en heldag möts ledande företrädare i civilsamhället för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. I år är temat ansvar.

Läs mer och gör anmälan här.

View Event →
Idrottens ledarskapssymposium (utbildning)
Dec
13
to Dec 14

Idrottens ledarskapssymposium (utbildning)

Thinkandacts Johan Welander är en av de medverkande utbildarna vid RF SISUs ledarskapssymposium på Bosön utbildningscentrum 13-14 december 2018. Seminariet Johan deltar i har rubriken Arbetsgivarskap, medarbetarskap och personalledning och ges 13 december.

Läs mer om och anmäl dig till Idrottens ledarskapssymposium här. Dagarna är också en modul inom Idrottens ledarskaps- och managementprogram.

View Event →
FULLBOKAT! Det vita civilsamhället - när krossas det etniska glastaket? (frukostseminarium)
Nov
28
8:00 AM08:00

FULLBOKAT! Det vita civilsamhället - när krossas det etniska glastaket? (frukostseminarium)

Detta frukostseminarium inom Thinkandacts seminarieserie #Detandraarbetslivet handlar om varför civilsamhället inte alltid speglar samhället i stort gällande vilka som finns i förtroendevaldroll och som medarbetare. Medverkar gör Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner, forskaren och lektorn Anna Adeniji som bland annat forskat på representativitet i civilsamhället samt Ninos Maraha, kommun- och landstingspolitiker (bland annat vice ordförande i landstingsstyrelsen i Stockholms län) som skrivit flera förslag gällande (bristande) representation bland anställda i kommun och landsting. 

8.00-8.30 Fika och mingel

8.30-10.00 Seminarium

Anmäl dig till evenemanget här och följ pratet inför på Thinkandacts Facebooksida.

OBS! FULLBOKAT. I dagsläget finns inga platser kvar p g a det stora intresset. Håll utkik på Thinkandacts Facebooksida någon dag före seminariet, för ev släpp av restplatser p g a återbud.

Seminariet är kostnadsfritt, men är du anmäld och inte kommer faktureras en ”no show”-avgift på 300kr ex moms.

----------------------------------------------------------------
Thinkandact har tagit fram och programleder konceptet #Detandraarbetslivet. Inom det erbjuds seminarier, berättelser och möten som lyfter avgörande frågor för människa, arbetsliv, civilsamhälle och organisation. Ledande företrädare delar idéer, provtänker och samtalar i en kreativ miljö.

View Event →
FULLBOKAT! Radikala arbetstidsmodeller för civilsamhället (frukostseminarium)
Oct
24
8:00 AM08:00

FULLBOKAT! Radikala arbetstidsmodeller för civilsamhället (frukostseminarium)

Detta frukostseminarium inom Thinkandacts seminarieserie #Detandraarbetslivet fokuserar vilka arbetstidsmodeller civilsamhället bör ha. Fungerar de arbetstidsmodeller som dominerar idag? Behövs radikalt andra synsätt och praktiska lösningar för att få ihop välmående med prestation, individ och organisation? Arbetsliv och fritid? Det finns forskning om hjärnan som visar att i kreativa yrkesroller så är 4-5 timmars effektivt arbete det optimala och att resten av arbetstiden bör vi använda åt annat, bland annat träning och annan återhämtning. Bör kollektivavtal ändras i grunden när det gäller synen på arbetstid, i syfte att främja välmående och högpresterande medarbetare? Finns det exempel på alternativa arbetstidsmodeller för civilsamhället som kan fungera?

Under seminariet presenteras och diskuteras ett antal olika aktuella försök med nya synsätt och modeller för ett hållbart arbetsliv. RFSU Stockholms verksamhetschef Noah Elstad, Arbetsgivaralliansens förbundsdirektör Hans-Göran Elo, metodutvecklaren för LSU - Sveriges ungdomsorganisationers projekt HEL Erica Midfjäll samt Anders Wallner (som ledde ”Utredningen för hållbart arbetsliv över tid”) medverkar.

8.00-8.30 Fika och mingel

8.30-10.00 Seminarium

Anmäl dig till evenemanget här och följ pratet inför seminariet på Thinkandacts Facebooksida.

Seminariet är kostnadsfritt, men är du anmäld och inte kommer faktureras en ”no show”-avgift på 300kr ex moms.

----------------------------------------------------------------
Thinkandact har tagit fram och programleder konceptet #Detandraarbetslivet. Inom det erbjuds seminarier, berättelser och möten som lyfter avgörande frågor för människa, arbetsliv, civilsamhälle och organisation. Ledande företrädare delar idéer, provtänker och samtalar i en kreativ miljö.

 

View Event →
Att bygga en NY folkrörelse (frukostseminarium)
Sep
25
8:00 AM08:00

Att bygga en NY folkrörelse (frukostseminarium)

Höstens första frukostseminarium inom Thinkandacts seminarieserie #Detandraarbetslivet fokuserar hur en rörelse skapas, byggs upp och står inför vägskäl. Hur grundar du en ny rörelse? Vilken betydelse har grundaren efter de första årens uppbyggnadsfas? Och hur bör organisationen agera när det regnar utmärkelser, pengar och initiativ kring organisationen? Hur behålls idéns kärna och hur får du fler involverade i byggandet av rörelsen?

Thinkandact har förmånen att gästas av Läsfrämjarinstitutets (fd Läsaförintegration), LFI:s, grundare och verksamhetschef Marlen Eskander och Svenska Röda Korsets vice ordförande Kristina Ljungros.

8.00-8.30 Fika och mingel

8.30-10.00 Seminarium

Gör din anmälan till evenemanget här. Uppdateringar kommer läggas på Thinkandacts Facebooksida.

Seminariet är kostnadsfritt, men är du anmäld och inte kommer faktureras en ”no show”-avgift på 300kr ex moms.

----------------------------------------------------------------
Thinkandact har tagit fram och programleder konceptet #Detandraarbetslivet. Inom det erbjuds seminarier, berättelser och möten som lyfter avgörande frågor för människa, arbetsliv, civilsamhälle och organisation. Ledande företrädare delar idéer, provtänker och samtalar i en kreativ miljö.

View Event →
May
16
8:15 AM08:15

När ledande företrädare faller ifrån (frukostseminarium)

Välkommen på Thinkandacts frukostseminarium i serien #detandraarbetslivet! Detta tillfälle fokuserar vad som händer - och hur agera - när ledande företrädare plötsligt inte orkar. Behöver en paus. Faller ifrån. Mår dåligt. 

Hur gör organisationen när en ledande företrädare, en högste tjänsteperson/chef, inte mår bra? Inte orkar komma till arbetet? När det privata inte längre kan skiljas från arbetet? Vad bör organisationen kommunicera - internt och externt? Hur agera i förhållande till människan som inte mår bra, kansliet, intressenter, finansiärer med flera? Vilket ansvar tar medarbetarna i den uppkomna situationen? Och vilka lärdomar kan dras när den ledande företrädaren återinträder i arbete?

Vid detta kostnadsfria frukostseminarium tar vi del av en personlig berättelse från Magnus Falklöf, kanslichef på Concord Sverige (www.concord.se). Drar lärdomar, delar med oss av egna erfarenheter och samtalar om olika lösningar.

Preliminärt upplägg
8.15-8.30 Drop in, fika och mingel
8.30-8.50 Inledning, incheckningsövning, temat
8.50-9.30 Del 1: Berättelse + erfarenhetsutbyte
9.30-9.55 Del 2: Berättelse del 2 + erfarenhetsutbyte
9.55-10.00 Avrundning och avslut

OBS! Seminariet har begränsat antal platser - 20 - för att kunna ha ett nära samtal och dela berättelser av vikt. Anmäl dig därför gärna i god tid...

Tillgänglighet: Lokalen har hörselslinga.

2018 lanserar Thinkandact konceptet #detandraarbetslivet. Inom det erbjuds seminarier, berättelser och möten som lyfter avgörande frågor för människa, arbetsliv, civilsamhälle och organisation. Hitta andra aktuella aktiviteter här på Facebooksidan eller besök www.thinkandact.se för att läsa om Thinkandacts erbjudande.

View Event →
Feb
21
8:15 AM08:15

#Metoo, chefen och tystnadskulturen i civilsamhället (frukostseminarium)

Thinkandact - civilsamhällets HR-funktion - anordnar ett kostnadsfritt frukostseminarium på det angelägna temat Metoo, chefen och tystnadskulturen i civilsamhället. Seminariet är en del av Thinkandacts nya koncept #detandraarbetslivet.

Hur utbrett är sexuella trakasserier i civilsamhällets organisationer? Är civilsamhället bättre än det offentliga och näringsliv på att arbeta förebyggande? Vad behöver vi lära oss som arbetsgivare och fack av #Metoo? Vad behöver chefer och styrelser göra annorlunda?  

En namnkunnig panel samtalar om frågorna, erfarenhetsutbyte deltagarna emellan sker och kunskapsinslag står på programmet. Och fika! 

Panelen
- Monica Lysholm, förbundsdirektör IDEA - arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
- Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen
- Luis Lineo, ordförande MÄN
- Hanna Mikaelsson, HR-specialist RFSU
- Inger Lise Olsen, genderhandläggare Svenska kyrkan och en av dem som skrivit under uppropet #vardeljus

Preliminärt upplägg
8.15-8.30 Drop in, fika, mingel
8.30-8.45 Inledning och presentationer
8.45-9.15 Panelsamtal + deltagarfrågor till panelen
9.15-9.45 Erfarenhetsutbyte och samtal/case deltagarna
9.45-10.00 Avslut, sammanfattning, tack!

Välkommen den 21/2 - och tipsa gärna en kollega!

Johan Welander
Thinkandact

2018 lanserar Thinkandact konceptet #detandraarbetslivet. Inom det erbjuds seminarier, berättelser och möten som lyfter avgörande frågor för människa, arbetsliv, civilsamhälle och organisation. Hitta andra aktuella aktiviteter här på Facebooksidan eller besök www.thinkandact.se för att läsa om Thinkandacts erbjudande.

 

View Event →