DSC_0128.JPG

Kliv in

Sedan 2010/2011 har Thinkandact varit en av programledarna för ett stort antal mentorskapsprogram med målgruppen nyanlända/utrikesfödda personer. Mentorskap har visat sig vara en framgångsrik metod för att komma i arbete - inte minst i branscher där nätverk, informella kunskaper och arbetsplatskultur uppfattats spela stor roll för möjligheterna till jobb. 

För att dela framgångsfaktorer, lärdomar och metoder kring mentorskap till fler, har Johan Welander och en kollega skrivit Kliv in - handbok i mentorskapsprogram för utrikesfödda. Boken riktar sig både till anordnare av mentorskapsprogram och deltagande adepter och mentorer. Kliv in är två böcker i en och finns både som pappersbok och e-bok. Den tryckta boken är i form av en bok, e-boken delas upp i två delar.

I Kliv in blandas praktiska tips för att få relationen adept-mentor att fungera med aktuell forskning om mentorskap, fallgropar och övningar. Som ett smakprov ges här ett antal tips från en av checklistorna som fokuserar relationen adept-mentor:

  • Lägg mycket tid i början av ert samarbete på att lära känna varandra.

  • Gör ett förväntanskontrakt och sätt upp mål.

  • Kom överens om tystnadsplikt.

  • Boka upp flera möten, minst tre stycken, mellan er redan vid programstart.

  • Träffas regelbundet och gärna tätare i början.

  • För minnesanteckningar när ni ses.

  • Följ upp vad ni pratade om förra gången ni träffades.

  • Utvärdera ert samarbete löpande. Behöver något ändras vet ni det direkt.

  • Ta hjälp av anordnaren om det inte fungerar i mentor/adept-relationen.