Om Thinkandact

alejandro-alvarez-150148.jpg

Ta första steget

Mer än civilsamhällets HR-funktion

Thinkandacts vision är att bidra till samhällsutveckling genom att erbjuda ledande företrädare och organisationer i civilsamhället kunskap, mötesplatser, kompetensutveckling, kreativa arbetsformer och konkreta stöd för att kunna gå från tanke till handling. Thinkandact helt enkelt.

Thinkandact fokuserar på att skapa bra förutsättningar för ledande personer att prestera. Vi vill mer än att vara ledande inom utvecklingen av HR-arbete i civilsamhället. 

Vi leder utveckling från tanke till handling

Inom våra verksamhetsområden är den röda tråden att:

  • Utforska och förstå kontexten

  • Bidra med perspektiv, metoder och modeller

  • Öka chansen för individer, grupper eller hela organisationer att prestera och komma till sin rätt.

Ofta arbetar Thinkandact med idéer, tjänster och koncept inom områden som är nya eller i behov av andra perspektiv. 

Thinkandact samarbetar gärna med andra kreativa aktörer och anlitar vid behov underkonsulter.

Thinkandacts verksamhetsområden

  • Civilsamhällets HR-funktion

  • HR-interim

  • Medarbetarutveckling

  • Ledarskap och chefsroll

  • Programledning och mötesutveckling

  • Mentorskap

  • Civilsamhällesakademin

Vem vänder sig till Thinkandact?

Thinkandact arbetar med människor och organisationer som vill förbättra världen! Bland våra uppdragsgivare hittar du därför en bredd av ledande företrädare. Chefer - både högste tjänstepersoner och mellanchefer. HR-funktioner. Ledningsgrupper. Ordförande. Hela styrelser. Grupper av medarbetare. Röd tråd är att se sig som verksam i en värderingsbärande eller värderingsstyrd organisation. En del kallar sig idéburna eller ideella, andra folkrörelse. Är du ledande företrädare inom en myndighet, kommun eller ett företag? Välkommen! Roligt att också du vill använda vår unika expertis om människor, arbetssätt och förutsättningar i civilsamhället.

JohanWelander180528_034.jpg

Johan Welander

Driver utveckling i civilsamhället

Johan Welander är en av Sveriges främsta experter på HR-arbete i civilsamhällets organisationer. Han är grundare av Thinkandact, personalvetare och författare till böckerna Idéburen chef, Är chefen människa? och Kliv in.

Utbildare och skribent

Johan är en flitigt använd utbildare och medverkar regelbundet i branschtidningar och andra medier. Under vinjetten Aktuellt delar han med sig av spaningar och nyheter kring civilsamhälle, HR-frågor, ledarskap, medarbetarutveckling och mentorskap.

Ledande roller i civilsamhället

Sedan början av 2000-talet har Johan haft ledande roller i civilsamhället. Senast som kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen med nationellt ansvar för utveckling av medarbetare och chefer. Innan dess byggde han upp och ledde den nationella HR-funktionen i ett studieförbund. Johan har också arbetat som organisationsutvecklare i Sverige och internationellt på en paraplyorganisation. Sitt första konsultuppdrag gjorde han 2003.

Som förtroendevald har Johan varit ordförande, styrelseledamot, valberedare och verksamhetsledare i olika typer av organisationer. Under fyra år var han styrelseledamot i Idea - arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, varav vice ordförande i tre.

Kontakta mig 
johan@thinkandact.se  
+46 706 827263
LinkedIn

 

 

Pressbilder