HR-interim

Saknar din organisation en egen HR-funktion? Eller behöver du som HR-chef avlastning under några veckor, månader eller mer permanent? Då kan HR-interim vara något för dig. Det kan exempelvis handla om att Thinkandact under en period fungerar som extern HR-funktion för organisationen på mellan 10-50%. Uppdraget utformar vi tillsammans och skräddarsys för att passa organisationen.

 
stege-grå.png

Varför HR-interim?

Majoriteten organisationer i civilsamhället har ingen HR-funktion. Det kan bero på olika saker: att antalet anställda är få, organisationens storlek men även faktorer som kunskapsnivå gällande HR-frågor och förståelse för vad bra utfört HR-arbete bidrar till spelar in. HR-arbete är väldigt mycket mer än att se till att lönen utbetalas i tid, att säkerställa att ingångna avtal följs eller hantering av konflikter på arbetsplatsen. Allt fler organisationer inser vikten av att ökad kunskap om människors mående och beteenden är nödvändigt för att skapa bra förutsättningar för trivsel, organisationsutveckling och prestation. Väl utfört HR-arbete är minst lika viktigt som att ekonomifunktionen fullt ut gör sitt uppdrag. Men hur många organisationer väljer en HR-funktion istället för en ekonomifunktion om organisationen måste prioritera? 

Exempel på uppdrag inom HR-interim

Alla organisationer har inte en egen HR-funktion. Och en del HR-ansvariga är ensamma i organisationen och behöver ett externt bollplank och löpande konsultativt stöd. För att hjälpa till med dessa behov har Thinkandact utvecklat ett antal tjänster:

  • Extern HR-funktion (tjänsterna liten, mellan och stor) till organisationen

  • Stöd till högste tjänsteperson utan egen HR-funktion

  • Interim HR-chef/HR-funktion: exempelvis vid sjukfrånvaro, tillfälligt glapp eller som avlastning under en begränsad tid

  • HR-konsultativt stöd och externt bollplank till HR-chefen

  • HR för HR: utvecklingsprogram för HR-funktionen

  • Handledning för HR-funktionen.