Är chefen människa_omslagjpg.jpg

Är chefen människa?

2019 släpptes Johan Welanders bok Är chefen människa? Om chefens uppdrag, utmaningar och möjligheter i civilsamhället. Boken är den första i sitt slag och riktar sig till dig som är chef, vill bli chef eller önskar förstå chefen och chefsrollen i civilsamhället bättre.

Hur kommer det sig att chefers formella uppdrag bara är en del av det reella uppdraget? Vem ska chefen vara lojal med – i realiteten? Och varför ägnar sig chefer ibland åt civil chefsolydnad? Dessa och andra utmanande frågor för ledare och organisationer i civilsamhället vill boken belysa och besvara.

För att lyckas med sitt ofta komplexa uppdrag behöver chefen kunskap, rätt förutsättningar och strategier. Utifrån aktuell forskning och 40-talet intervjuer med chefer i civilsamhället utvecklas i boken nya insikter, modeller och verktyg.