Civilsamhällesakademin

Civilsamhällesakademin är flera bra saker samlade under ett paraply: kompetensutveckling, mötesplats och forum för idéutveckling. Tankesmedja och lärande i ett. Dagsaktuella ämnen samsas med de eviga organisationsfrågorna. Du träffar andra nyfikna deltagare, medverkande och samarbetspartners. Ibland tar civilsamhällesakademin ett bredare grepp än civilsamhället och fokuserar förutsättningar för arbetsliv, organisation och människa eftersom viktiga samhällsfrågor behöver ses ur flera vinklar. Konceptet #Detandraarbetslivet är ett av Thinkandacts bidrag till detta.

civilsamhällesakademin

Kompetensutveckling för civilsamhällets ledande företrädare

Thinkandacts kompetensutvecklingsutbud kretsar i första hand kring HR, ledarskap, chefsrollen, medarbetarrollen, styrelsearbete, mentorskap och mötesutveckling. Formerna är utbildningar, utvecklingsprogram, seminarier, workshops, inspirationsföreläsningar och events.

 
 

Både grundutbud och skräddarsydda lösningar

Vi utvecklar skräddarsydda utbildningar, föreläsningar, workshops och utvecklingsprogram för våra uppdragsgivare. Men Thinkandact har också ett antal ”klara” moduler eller koncept som kan erbjudas internt i organisationer som kompetensutveckling för ledningsgrupper, chefer, all personal, HR-funktioner eller förtroendevalda. Modulerna kan genomföras antingen som kortare insatser (1-4h) eller lite mer omfattande (1-flera dagar) och ges utifrån tid, förkunskaper och behov hos respektive organisation. Pedagogiken anpassas efter deltagarna, syfte och omfattning på kompetensutvecklingsinsatsen. Några av modulerna erbjuds även i Thinkandacts öppna utbud.

 • Idéburen chef - hur blir du det?

 • Ny chef i civilsamhället

 • Chefsrollen - verktyg, modeller och ditt uppdrag

 • Mellanchef - klämd från alla håll eller drömsits?

 • Ledningsgruppsarbete

 • Att leda grupper

 • HR-arbete och särart i ideella organisationer: synsätt, verktyg och strategier

 • HR-arbetets grunder: från anställning till avveckling

 • HR för HR

 • HR för chefer

 • HR för styrelser

 • Kompetensbaserad rekrytering

 • Medarbetarna – vilka är det och vad är drivkrafterna?

 • Att medarbeta – konsten att samspela på arbetsplatsen

 • Medarbetarskap – grund

 • Medarbetarskap – påbyggnad

 • Medarbetarskap, ledarskap och chefsroll - hur hänger delarna ihop?

 • Leda möten – grund

 • Leda möten – påbyggnad

 • Mentorskap – att bygga mentorskapsprogram (för anordnare)

 • Mentorskap – att programleda och utbilda i mentorskapsprogram

 • #Organisationsakuten


#Detandraarbetslivet

Thinkandact har tagit fram och programleder konceptet #Detandraarbetslivet. Inom det erbjuds seminarier, berättelser och möten som lyfter avgörande frågor för människa, arbetsliv, civilsamhälle och organisation. Ledande företrädare delar idéer, provtänker och samtalar i en kreativ miljö. 4-6 evenemang genomförs per år. Hitta aktiviteter och anmäl dig här eller på Thinkandacts Facebooksida.