Thinkandact tackar för 2018 - vi ses igen 2019!

Thinkandact önskar gott nytt år - och ser fram emot spännande uppdrag och verksamheter också 2019!

Vad hände egentligen 2018?

2018 var ett händelserikt år. Vi lärde oss massor! Och utifrån de uppdrag som genomfördes har Thinkandact förhoppningsvis också bidragit till andra organisationers och människors lärande och utveckling. På några håll har stora kliv tagits på ganska kort tid, i andra fall har viktiga insikter kommit som i sin tur kan skapa förutsättningar för handling eller beredskap. 

2018 var året när Thinkandact allt tydligare började beskriva vad vi gör som "civilsamhällets HR-funktion". Flera av våra tjänster handlar nämligen om att erbjuda stöd i HR-arbete och majoriteten av Thinkandacts uppdragsgivare är idéburna organisationer i civilsamhället.

2018 var också ett år när Thinkandacts grundare Johan Welander aktivt deltog i samtalet om civilsamhällets, HR-arbetets och chefsrollens utveckling genom intervjuer och krönikor /artiklar i branschtidningar och medverkan i panelsamtal. 

Mer konkret - vad gjordes 2018?

Vi hade förmånen att ha verksamhet och uppdrag inom alla Thinkandacts verksamhetsområden. Här ges några exempel. 

Civilsamhällets HR-funktion   

 • Flera uppdrag med fokus på organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö - utreda, ge förslag på förbättringsåtgärder och vara stöd i utvecklingsarbetet

 • Uppdrag med organisationers HR-strategi, arbetssätt och rollfördelning i HR-arbetet i blickfånget

 • HR-konsultativt stöd: från utvecklingsarbete kring anställning till hur arbeta med att behålla och utveckla medarbetare och göra avslut

HR-interim   

 • Interim HR-chef för idéburen organisation med ca 7-800 anställda och personalansvar för 10-tal HR-medarbetare

 • Extern HR-funktion till ett antal idéburna organisationer och HR-konsultativt stöd till högste chef

Ledarskap & chefsroll   

 • Ledningsgruppsutveckling - ett antal uppdrag med fokus på ledningsgruppens roll, förutsättningar och arbetssätt

 • Framtagande och genomförande av utvecklingsprogram för chefer

Medarbetarutveckling  

 • Konceptutveckling och programledning av 1-årigt internt medarbetarutvecklingsprogram för samtliga anställda

 • Stöd och kompetensutveckling i organisationers arbete med medarbetarskap

Programledning & mötesutveckling   

 • Programledare för ett antal utvecklingsprogram

 • Moderatoruppdrag och arbete som processledare för olika aktörer

Mentorskap   

 • Programledning av mentorskapsprogram och utbildning i mentorskap

 • Författare till mentorskapshandboken Kliv in

 • Hjälp i uppstart av nytt mentorskapsprogram

Civilsamhällesakademin   

 • #Detandraarbetslivet - konceptutveckling och genomförande av fem mötesplatser för civilsamhällets företrädare

 • Flertalet öppna utbildningar, bland annat kring chefsrollen i civilsamhället och rollen som medarbetare, i samarbete med organisationer i civilsamhället

Thinkandacts 2019

Kommande år innebär både nya uppdrag och en fortsättning av flera pågående. Dessutom släpps Johan Welanders nya bok Är chefen människa? .

Thinkandacts koncept #detandraarbetslivet fortsätter med nya teman och medverkande. Håll utkik här för aktuella evenemang! Vårt första år, 2018, med #detandraarbetslivet får nog beskrivas som en succé efter flera fullsatta och - enligt deltagarna - ögonöppnande och perspektivnyttiga aktiviteter. Tack alla deltagare och medverkande som gjorde det hela möjligt! Och välkomna tillbaka 2019.

Vi vill underlätta för fler! 

Behöver din organisation stöd? Kanske du själv? Eller vill du veta mer om Thinkandacts verksamhet och vad vi kan bidra med? Kontakta oss gärna för ett första möte eller en fika.

Vi ses 2019!

Johan Welander

Johan WelanderNytt år