Kliv in är månadens boktips

Ideell Arena (www.ideellarena.se) har mentorskapshandboken #Klivin som månadens boktips. Ideell Arena är ett nätverk av ideella organisationer och arbetar med att utveckla det strategiska ledarskapet i ideell sektor, arrangerar mötesplatser och kompetensutveckling samt främjar forskning om civilsamhället. 

Ta del av månadens boktips på http://www.ideellarena.se/lastips/kliv-in-en-handbok-for-mentorskapsprogram/