Aktivitetsbaserat arbete - vad tänka på?

Vilka är nyckelfrågorna som varje organisation bör tänka på före, under och efter införande av aktivitetsbaserade arbetssätt?

Thinkandacts seminarium inom konceptet #detandraarbetslivet handlade om hur (i praktiken) leda och medarbeta i aktivitetsbaserat landskap. Evenemanget lockade många nyfikna. Tack alla som deltog! Och särskilt tack till Rädda Barnen som generöst delade med sig av “så funkar det”-lärdomar, tankar kring medarbetarskap, ledarskap och chefsroll och som erbjöd en rundvandring i de många olika arbetsmiljöerna.

Varmt välkomna tillbaka till Thinkandact - vi ses på kommande aktiviteter!

DSC_0561.JPG