Back to All Events

Utbildning: Den hållbara chefsrollen (Malmö)

Johan Welander håller en heldags utbildning för chefer och HR-funktioner, i samarbete med Sensus studieförbund. Fokus under den här 1-dagsutbildningen är chefsrollen. Exempel på frågor som tas upp är:

  • Vilket är chefens viktigaste uppdrag?

  • Varför blir inte alltid resultatet det önskade?

  • Vem ska chefen vara lojal med (och varför)?

Plats: Sensus studieförbund, Malmö.

Läs mer och anmälan: läs här.