Utvecklingsprogram för nya chefer - Thinkandact programleder

Nyligen lanserade Svensk Chefsförening att nytt erbjudande för sina chefsmedlemmar. Fokus är på nya chefer, som önskar stöd, verktyg och kollegialt erfarenhetsutbyte i rollen som chef. Programmet är ett nationellt mentorskapsprogram för nya chefer. Start sker i februari 2018 och programmet pågår i nio månader. Deltagande mentorer och adepter erbjuds utbildning/gemensamma träffar, handbok i mentorskap och vid behov handledning och stöd under programmets gång.

Johan Welander, Thinkandact, har utvecklat Svensk Chefsförenings utvecklingsprogram för nya chefer och programleder det 2018.

Är du ny chef? Medlem i Svensk Chefsförening? Välkommen att anmäla dig senast 30 november 2017! Läs mer och gör anmälan här.