Behöver du FOKUS?

FOKUS är ett av ideell sektors spjutspetsprogram för ledande företrädare. 2018 genomförs den tredje upplagan. Arrangör är Ideell Arena. Thinkandacts Johan Welander har tillsammans med Ideell Arena utvecklat 2018 års upplaga av FOKUS-programmet. Johan har också rollen som programledare.

Vad är FOKUS?

Programmet bygger på forskning om civilsamhället och verktyg för att omsätta den nya kunskapen i verksamhet och organisation. Deltagarna möts i internatform, tränar på hemmaplan och erbjuds även stöd i implementeringen efter det avslutande internatet. Vad deltagarna har gemensamt är att i sin roll leda – eller komma att leda – utvecklingsarbete i organisationen.

Datum och tema för träffarna

Träff 1 har tema Civilsamhället – uppdrag, särart och engagemang och genomförs 14-16 februari 2018.

Träff 2 har tema Ledning och styrning – organisatoriska förutsättningar för ideell sektor och genomförs 21-23 mars 2018

Träff 3 har tema Lärande – att omsätta kunskap i en organisatorisk miljö och genomförs den 30 augusti 2018 på Idrottens hus.

Är du en av dem som bör gå FOKUS? Läs mer och gör anmälan senast 15 december 2017 här.