FULLBOKAT! Thinkandacts seminarium 28/11

P g a mycket stort intresse har nu anmälan till Thinkandacts frukostseminarium 28/11 på temat “Det vita civilsamhället - när krossas det etniska glastaket"?” stängts. Enorm stort intresse och trots flytt till större lokal på Slottet (Slottsbacken 8, Gamla stan) har evenemanget nu fler intresserade än platser. Enormt bra med många som vill lära och samtala om seminariets frågor - de är viktiga!

Inte anmäld men vill chansa på att få en återbudsplats? Håll utkik på Thinkandacts Facebooksida någon dag före seminariet, för eventuellt släpp av restplatser p g a återbud.

Och, varmt välkommen på andra kompetensutvecklande aktiviteter som Thinkandact genomför!

#Detandraarbetslivet