Är chefen människa? NY bok av Johan Welander

Hur kommer det sig att chefers formella uppdrag bara är en del av det reella uppdraget? Vem ska chefen vara lojal med? Och varför ägnar sig chefer ibland åt civil chefsolydnad? Dessa och andra utmanande frågor för ledare och organisationer i civilsamhället vill Johan Welander belysa och besvara i boken Är chefen människa? För att navigera rätt och lyckas med sitt ofta komplexa uppdrag behöver chefen kunskap, rätt förutsättningar och strategier. Utifrån aktuell forskning och 40-talet intervjuer med chefer i civilsamhället utvecklas i boken nya insikter, modeller och verktyg.

Innehåll

DEL 1: GRUNDERNA

Ideal, superkrafter och förväntningar

Chefen och civilsamhället

Chefens uppdrag och roll

Chefens förutsättningar

Chefens utmaningar och nyckelfrågor

DEL 2: STRUKTURERNA

Chefens omvärld

Chefen och nyckelaktörerna

Chefens organisation

DEL 3: MÖJLIGHETERNA

Chefens strategier

Chefens framtid - några spaningar

Manifest för chefer

När släpps boken?

Våren 2019, på Idealistas förlag.

Utbildningar, föreläsningar och uppdrag?

Kontakta författaren till Är chefen människa?, Thinkandacts grundare, Johan Welander.

Är chefen människa?  släpps 2019.

Är chefen människa? släpps 2019.