Från folkrörelse till radikala arbetstidsmodeller

Wow! 50-talet deltagare vid Thinkandacts frukostseminarium "Att bygga en NY folkrörelse". Konceptet och mötesplatsen #Detandraarbetslivet är här för att stanna! Marlen Ablahad Eskander från Läsfrämjarinstitutet och Kristina Ljungros från Svenska Röda Korset medverkade och delade starka berättelser kring sina och våra organisationers rörelser. 

Vill du träffa fler ledande företrädare i civilsamhället? Provtänka, lyssna och dela erfarenheter? Kom på fler kompetensutvecklande aktiviteter som Thinkandact anordnar. Besök Thinkandact för information och anmälan. Den 24 oktober sker nästa seminarium i serien #Detandraarbetslivet. Tema : Radikala arbetstidsmodeller i civilsamhället.  

upload.jpg

Marlen Ablahad Eskander berättar om Läsfrämjarinstitutet och resan.