Tidningen chef intervjuar Johan Welander

“Värdegrund kommer med modersmjölken”. Thinkandacts Johan Welander intervjuades av Tidningen chef kring vad det handlar om att vara chef och ledare i civilsamhället (också kallad ideell eller idéburen sektor). Spännande frågor som artikeln tar upp är bland annat:

  • Vad kännetecknar ledarskapet i idéburen sektor?

  • Vad skiljer chefsrollen i civilsamhället från den i offentlig och privat sektor?

  • Vilka människor söker sig till idéburen sektor?

  • Vad kan näringsliv och offentlig sektor lära av ledarskap i idéburen sektor?

Johan Welander, Thinkandacts grundare, intervjuas i Tidningen chef nr 06/07 2018.

Johan Welander, Thinkandacts grundare, intervjuas i Tidningen chef nr 06/07 2018.