Frukostseminarium: Hur leda och medarbeta i aktivitetsbaserat kontor?

Temat för årets andra evenemang inom Thinkandacts koncept #detandraarbetslivet är: Hur leda och medarbeta i aktivitetsbaserat kontor?

Funderar du eller din organisation på hur det fungerar i praktiken med aktivitetsbaserat arbetssätt/ kontor? Vill ta del av andra organisationers lärdomar? Höra vad både medarbetare och personer i chefsroll tycker? Då är det här ett tillfälle för kompetensutveckling. För dig - och kanske fler i din omgivning?

När: 23/5 kl 8.15-10.00.

Läs mer och gör anmälan här.