Sveriges Radio inslag mentorskapsprogram för utrikesfödda

Sedan många år har Thinkandact arbetat aktivt med mentorskapsprogram, bland annat längre mentorskapsprogram för utlandsutbildade/utrikesfödda akademiker. Programmen syftar exempelvis till att göra det enklare att komma in på arbetsmarknaden.

Sveriges Radio (Ekot) gjorde i samband med release av ny data från SCB en intervju med en av Thinkandacts uppdragsgivare. I inslaget lyfts bland annat vikten av nätverk och Januariavtalets skrivningar kring yrkesrelaterade mentorskapsprogram. Hör Ekots reportage här, ca 50 sekunder in i sändningen.

Vill du veta mer om hur din organisation kan arbeta med mentorskap? Läs här. För nedladdning av Kliv in - handbok i mentorskapsprogram för utrikesfödda, som Thinkandacts Johan Welander är en av två författare till, se här. Handboken är gratis och finns både tryckt och som e-bok.