Fin recension av Är chefen människa?

En aktuell recension av Johan Welanders bok Är chefen människa? ger boken fina omdömen. Bland annat kan en läsa att:

“I såväl Idéburen chef som Är Chefen människa? utgår författaren från ett stort empiriskt material. Ett 40-tal chefer inom sektorn är intervjuade vilket ger texten legitimitet och bidrar med närvaro. Därutöver är Welander en fena på att snabbt och smidigt sammanfatta stora mängder relevant civilsamhällesforskning, en lisa för stora delar av målgruppen (chefer och ledare inom ideell sektor) som kanske inte alltid prioriterar eller har tiden att tröska igenom samtida forskningsrapporter.”

“En stor behållning av Är chefen människa? består i kategorisering och synliggörande. Nödvändiga kompetenser, olika typroller av chefskap samt samtidiga utmaningar och möjligheter utgör fyra exempel. Endast dessa fyra fält med underkategorier utgör ett gediget underlag för utveckling av chefskapet inom den ideella sektorn. Därutöver har författaren med lätt hand sammanfattat strukturerna och därmed förutsättningarna för att hitta rollen, kompetenserna och möjligheterna.”

Läs recensionen i sin helhet här.