Back to All Events

#Metoo, chefen och tystnadskulturen i civilsamhället (frukostseminarium)

Thinkandact - civilsamhällets HR-funktion - anordnar ett kostnadsfritt frukostseminarium på det angelägna temat Metoo, chefen och tystnadskulturen i civilsamhället. Seminariet är en del av Thinkandacts nya koncept #detandraarbetslivet.

Hur utbrett är sexuella trakasserier i civilsamhällets organisationer? Är civilsamhället bättre än det offentliga och näringsliv på att arbeta förebyggande? Vad behöver vi lära oss som arbetsgivare och fack av #Metoo? Vad behöver chefer och styrelser göra annorlunda?  

En namnkunnig panel samtalar om frågorna, erfarenhetsutbyte deltagarna emellan sker och kunskapsinslag står på programmet. Och fika! 

Panelen
- Monica Lysholm, förbundsdirektör IDEA - arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
- Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen
- Luis Lineo, ordförande MÄN
- Hanna Mikaelsson, HR-specialist RFSU
- Inger Lise Olsen, genderhandläggare Svenska kyrkan och en av dem som skrivit under uppropet #vardeljus

Preliminärt upplägg
8.15-8.30 Drop in, fika, mingel
8.30-8.45 Inledning och presentationer
8.45-9.15 Panelsamtal + deltagarfrågor till panelen
9.15-9.45 Erfarenhetsutbyte och samtal/case deltagarna
9.45-10.00 Avslut, sammanfattning, tack!

Välkommen den 21/2 - och tipsa gärna en kollega!

Johan Welander
Thinkandact

2018 lanserar Thinkandact konceptet #detandraarbetslivet. Inom det erbjuds seminarier, berättelser och möten som lyfter avgörande frågor för människa, arbetsliv, civilsamhälle och organisation. Hitta andra aktuella aktiviteter här på Facebooksidan eller besök www.thinkandact.se för att läsa om Thinkandacts erbjudande.