Föreningslivska eller näringslivska?

Vad sker i den idéburna organisationen när du och kollegorna börjar prata allt mindre föreningslivska och allt mer näringslivska? 

Språk spelar roll. Stor roll. Språk i våra organisationer speglar både de dominerande och önskade idealen. Tidsandan. Nuvarande status, medarbetare och förtroendevalda. Ett av de viktigaste verktygen för att påverka organisationskulturen i önskad riktning, synliggöra vad som är status för tillfället och driva debatten är - språkbruket. Därför spelar det roll om ledande företrädare, medvetet eller oreflekterat, plötsligt förändrar sitt organisationsspråk. Människor som funnits länge i organisationen, inte minst de mer ideologiskt drivande och bärande, börjar undra om språket kommer innebära förändringar i relationerna till exempelvis medlemmar, ideellt aktiva, potentiella medarbetare eller attraktionskraften i sig. 

När civilsamhälle, värderingar och omvärld utvecklas förändras ibland också vilka människor som dras till organisationen. Både anställda, förtroendevalda, ideella och finansiärer kan skifta. Då blir det extra relevant att organisationen ställer sig frågor som: Vem finns vi till för? Vem vill arbeta hos oss? Vilka är våra viktigaste ideal?

I tider av konstant förändring blir det en framgångsfaktor för organisationen att kunna introducera nya människor i organisationens ideal, styrmodeller och kultur. Språk är makt. Vill vi få både anställda och ideella att känna sig välkomna i organisationen är låga trösklar önskvärt. Hur pratar din organisation om språkets betydelse? 

upload.jpg

Foto från övning under introduktionsutbildning för nyanställda.