Mentorskapsprogram - ingen mirakelkur men ett av botemedlen

6 av 10 privata arbetsgivare använder informella kontakter eller nätverk vid rekrytering. Vilka effekter får det för nyanlända, exempelvis invandrade akademiker, som inte alltid har tillgång till dessa nätverk? Och hur blir nyanlända personer del av de informella kanalerna? Sen flera år har Johan Welander och Thinkandact haft förmånen att jobba med mentorskapsprogram för invandrade akademiker, bl a de program som Jusek driver. Mentorskap har visat sig vara en väldigt bra metod för att underlätta inträde på arbetsmarknaden, men bidrar också till stärkt självförtroende och minskade fördomar.

Läs gärna DN Debatt-artikeln för att få en inblick i hur Jusek resonerar kring arbetsmarknad, mentorskap och integration: ”Glöm inte den kompetens som redan finns i Sverige” https://www.dn.se/debatt/repliker/glom-inte-den-kompetens-som-redan-finns-i-sverige/ 

upload.jpg