Två nya chefsutbildningar, tre orter - vad passar dig?

Johan Welander, författare till Är chefen människa?, har utvecklat två nya utbildningar kring chefsrollen i civilsamhället. De nya utbildningarna genomförs i Stockholm, Göteborg och Malmö i samarbete med Ledarna inom idéburen sektor. Del 1 rullas ut i november 2019, del 2 i början av 2020.

Läs mer om utbildningarna här.

Är du och din organisation också nyfiken på att erbjuda chefsutbildning för ledande företrädare i civilsamhället? Internt för alla chefer i organisationen, för ledningsgruppen eller kanske styrelse och kansli ihop? Hör gärna av dig till Thinkandact för uppdragsförfrågan och ett första möte. Vi erbjuder både inspirationsföreläsningar, utbildningar och längre utvecklingsprogram där chefsrollen i civilsamhället antingen är huvudfokus eller ett av de bärande inslagen.

Vad vill just du lära mer om?